Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

สถิติผู้มารับบริการ

 

1669 รอบ6เดอน

 

 

 

 สถตรอบ 6 เดอน2

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1669 บริการ.pdf)สถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถ1669)รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User219 kB552023-03-24 08:522023-03-24 08:52
Download this file (สถิติผู้รับบริการ 2565.rar)สถิติผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User11096 kB302023-06-29 06:342023-06-29 06:34
Download this file (สถิติรอบ 6 เดือน.jpg)สถิติผู้มารับบริการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Super User62 kB742023-03-22 08:252023-03-22 08:25

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566