Get Adobe Flash player

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

click

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน.pdf)คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ Super User467 kB1852020-06-05 04:112020-06-05 04:11
Download this file (มาตรฐานปฏิบัติงาน 2564.pdf)มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User420 kB1132021-03-19 06:352021-03-19 06:35

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด