Get Adobe Flash player

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

click

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อบต.บัวทอ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการตรวจสอบภายในSuper User371 kB52023-03-23 03:282023-03-23 03:28
Download this file (คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน.pdf)คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ Super User467 kB3402020-06-05 04:112020-06-05 04:11
Download this file (นักพัฒนาชุมชน.pdf)นักพัฒนาชุมชนสายวิชาการSuper User162 kB1502022-04-11 07:282022-04-11 07:28
Download this file (นักวิชาการจัดเก็บรายได้.pdf)นักวิชาการจัดเก็บรายได้สายวิชาการSuper User162 kB1262022-04-11 07:272022-04-11 07:27
Download this file (นักวิชาการเงินและบัญชี.pdf)นักวิชาการเงินและบัญชีสายวิชาการSuper User146 kB1302022-04-11 07:272022-04-11 07:27
Download this file (มาตรฐานปฏิบัติงาน 2564.pdf)มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User420 kB2842021-03-19 06:352021-03-19 06:35

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131