เลือกตั้งท้องถิ่น

Tourism

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

แผนผังแสดงขั้นตอน

11204ช่องทางการร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

1.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง

2.ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4411-0700 หรือโทรศัพท์มือถือ 094-5300131

3.การร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นหนังสือหรือด้วยวาจา โดยตรงที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

4.การร้องเรียนทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ถนนบุรีรัมย์ – สตึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

5.การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

6.การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.buathong.go.th (เมนูเว็บบอร์ด)

7.สื่อสังคมออนไลน์ FACEBOOK : อบต.บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) : buathong_buriram


หน่วยรับเรื่องร้องเรียนภายนอก

1)คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552

2)ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 23 ,24 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552

3)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี4)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ ... ผู้ร้องเรียนควรร้องเรียนต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ หากไม่มีการดำเนินการใดๆจึงร้องเรียนต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

 

 

 

qr code Buathong 2562

 

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (form.pdf)แบบคำร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเองSuper User263 kB1332018-11-09 09:092018-11-09 09:09
Download this file (ReQuess2561.pdf)-ข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2561Super User21 kB1172018-11-09 07:232018-11-09 07:23
Download this file (คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน.pdf)คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ Super User329 kB1392018-11-09 09:082018-11-09 09:08
Download this file (มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 2562.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองมาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียนSuper User294 kB712019-06-15 14:562019-06-15 14:56

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง