Get Adobe Flash player
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
07 May 2022
ทดสอบการทำงานของระบบสนทนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน
1 Topics 0 Replies
Last Post: Welcome to Kunena!
by admin
7 years 8 months ago

ติดต่อสอบถาม

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
There are no categories in the section!

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ท่านสามารถร้องทุกข์ผ่านช่องทางนี้ได้
There are no categories in the section!

แสดงความคิดเห็น

ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
There are no categories in the section!

Who Is Online

Total users online: 0 Members and 11 Guests Online
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 1 | Total Subjects: 1
  • Total Sections: 4 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 0.296 seconds

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131