Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (2รายงานประชุม สมัยแรก 10 กพ 66.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2566สมัยสามัญ สมัยแรก Super User6135 kB1452023-03-09 07:052023-03-09 07:05
Download this file (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 ส.ค.65.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1Super User8827 kB1472022-09-07 04:262023-03-09 07:05
Download this file (รายงาน ครั้งแรก ของปี 2565-29 ธค64.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565ครั้งแรก โดยนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์Super User97 kB2272022-01-19 06:372022-01-19 06:37
Download this file (รายงานประชุมสภา วันที่ 10 กพ 2566.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2566สมัยสามัญ สมัยแรก Super User6021 kB352023-07-18 02:532023-07-18 02:53
Download this file (รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2566สมัยสามัญ สมัยที่ 2Super User1700 kB302023-07-18 02:522023-07-18 02:52
Download this file (รายงานประชุมสมัยแรก-10มค65.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1Super User129 kB2502022-01-19 06:392023-03-09 07:05
Download this file (รายงานสภา 3-1-2566 9สค66.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2566สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1Super User10207 kB142023-09-28 02:522023-09-28 02:52
Download this file (รายงานสภา สมัยวิสามัญ(ครั้งที่ 1) ฉ.รับรอง.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 Super User189 kB1452022-09-07 04:252022-09-07 04:25
Download this file (รายงานสภาสมัยวิสามัญ(ครั้งที่ 2) ฉ.รับรอง.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2Super User161 kB1422022-09-07 04:252022-09-07 04:25
Download this file (รายงานสภาสมัยแรก(ครั้งที่ 2)-24มค65.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2Super User600 kB2192022-03-18 09:002023-03-09 07:05
Download this file (สภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.pdf)รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2565สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2Super User19289 kB1282022-09-07 04:272023-03-09 07:06

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566