องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เผ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก
H5N1 และ H5N6
ประกาศ
สายทางบ้านเชิดชัย ไปบ้านตะโกน้อย
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

nayok3

 

Download Ch

Tourism

Law

prakat2

 

 news2

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตลาดประชารัฐ

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต