องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีปัาย 2565
การประชุมสภา อบต.บัวทอง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมสภา อบต.บัวทอง
นายก อบต.แถลงนโยบายต่อสภา
การประชุมสภา อบต.บัวทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

Thanawat re

นายธนวัฒน์  จากธนรัมย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

สายตรงนายก 09 4398 6655

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

prakat2

 

 news2

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม

โควิด 19 ปีงบประมาณ 2565
มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
หน่วยบริการฉุกเฉิน 1669
ให้บริการนำส่งผู้ป่วยโควิด 19 ไปรักษาตัวที่ รพ.สนาม

ชองทางการรบฟงความคดเหน

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

QR-Code : buathong_buriram


statmenu

238631
TodayToday77
YesterdayYesterday121
This_WeekThis_Week281
This_MonthThis_Month1735
All_DaysAll_Days238631

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์โควิด 19 จังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์