องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
13 ตุลาคม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
รายงานผลการจัดเก็บรายได้
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา LQ

nayok3

 

download2021

tourism2021

Law2021

prakat2

 

 news2

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์โควิด 19 จังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด