news2

  

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 


ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ลิงค์การโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  2564 -3 กันยายน 2563.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประจำปีงบประมาณ 2564Super User3584 kB1642020-09-08 06:492020-09-08 06:49
Download this file (บัญชีโอนงบประมาณ 64 ครั้งที่ 3 -21เมย64.pdf)โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564Super User59 kB442021-04-27 03:232021-04-27 03:23
Download this file (รายละเอียดบัญชีโอนงบประมาณ 64 ครั้งที่ 4 -18พค64.pdf)โอนงบประมาณ ครั้งที่ 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User237 kB462021-05-24 05:102021-05-24 05:10
Download this file (รายละเอียดโอนงบเฉพาะกิจการประปา ครั้งที่ 11.pdf)รายละเอียดการโอนงบประมาณกิจการประปา Super User6573 kB1662020-07-14 08:392020-07-14 08:39

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด