news2

  

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลิงค์การโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ลิงค์เอกสารการโอนงบประมาณ

ลิงค์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2563

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  2564 -3 กันยายน 2563.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประจำปีงบประมาณ 2564Super User3584 kB852020-09-08 06:492020-09-08 06:49
Download this file (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ประจำปีงบประมาณ 2562Super User1366 kB1972019-10-02 08:022019-10-02 08:02
Download this file (ครั้งที่ 4 โอนงบประมาณ 19 กพ63.rar)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 4Super User3165 kB1192020-04-02 01:242020-04-02 01:24
Download this file (ครั้งที่ 5 โอนงบประมาณ,แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 1- 13 มีค63.rar)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 5Super User2745 kB1112020-04-02 01:242020-04-02 01:24
Download this file (ฉบับเต็ม ข้อบัญญัติ 2563.pdf)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ประจำปีงบประมาณ 2563Super User4090 kB2542019-10-02 08:012019-10-02 08:01
Download this file (ประกาศ และรายละเอียดบัญชีโอนงบครั้งที่ 8 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 -25 พค63.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 8Super User3938 kB1072020-05-26 06:362020-05-26 06:36
Download this file (ประกาศ+รายละเอียด โอนงบครั้งที่ 11-14 กค63.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 11Super User11446 kB1132020-07-14 08:392020-07-14 08:39
Download this file (ประกาศโอนงบ 63 ครั้งที่ 1-4 ธค 62.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1Super User2503 kB1372019-12-06 09:182019-12-06 09:18
Download this file (ประกาศโอนงบ 63 ครั้งที่ 2-17 ธค 62.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2Super User2596 kB1332019-12-26 06:072019-12-26 06:07
Download this file (ประกาศโอนงบ 63 ครั้งที่ 3-23 ธค 62.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 3Super User2438 kB1432019-12-26 06:072019-12-26 06:07
Download this file (ประกาศโอนงบ+รายละเอียด ครั้งที่ 7-14 เมย 63.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 7Super User1821 kB1172020-04-23 02:442020-04-23 02:44
Download this file (ประกาศโอนงบครั้งที่ 10.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 10Super User11578 kB1142020-06-25 04:422020-06-25 04:42
Download this file (ประกาศโอนงบประมาณ ครั้งที่ 9.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 9Super User10044 kB992020-06-25 04:412020-06-25 04:41
Download this file (ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 เฉพาะประปา ปี 2562.rar)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562กิจการประปาSuper User578 kB1472019-10-02 08:052019-10-02 08:05
Download this file (รายละเอียดโอนงบเฉพาะกิจการประปา ครั้งที่ 11.pdf)รายละเอียดการโอนงบประมาณกิจการประปา Super User6573 kB992020-07-14 08:392020-07-14 08:39
Download this file (โอนครั้งที่ 6 ปีงบ 2563.rar)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 6Super User489 kB1152020-04-02 01:252020-04-02 01:25
Download this file (โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 14 2563.rar)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 14Super User302 kB842020-08-31 03:392020-08-31 03:39

ประมวลภาพกิจกรรม

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต