เลือกตั้งท้องถิ่น

Tourism

แบบสำรวจความพึงใจในการให้บริการ

 

คลิกที่ลิงค์เพื่อทำแบบสำรวจ >>  แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


หรือสแกน QR CODE

 ความพงพอใจ 62


ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง