แบบสำรวจความพึงใจในการให้บริการ

 

คลิกที่ลิงค์เพื่อทำแบบสำรวจ >>  

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


หรือสแกน QR CODE

 serviceServey


ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด