Get Adobe Flash player

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ความพึงพอใจ 2565.rar)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User4136 kB112023-03-03 08:402023-03-03 08:40
Download this file (บริการ.rar)ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User2616 kB2712021-05-11 02:412021-05-11 02:41
Download this file (สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ.pdf)สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User310 kB1412022-04-11 07:402022-04-11 07:40
Download this file (สำรวจความพึงพอใจ 62.rar)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2562Super User3014 kB4542020-07-08 08:552020-07-08 08:55

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131