Get Adobe Flash player

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (บริการ.rar)ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User2616 kB1262021-05-11 02:412021-05-11 02:41
Download this file (สำรวจความพึงพอใจ 62.rar)รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2562Super User3014 kB2972020-07-08 08:552020-07-08 08:55

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด