Get Adobe Flash player

สมาชิกสภาท้องถิ่น 2565

ทำเนยบสภาre80

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ

สุขภาพผู้สูงวัย

สขภาพ สว 1

 

สขภาพ สว 2

 

สขภาพ สว 3

รับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

โปสเตอร ประชาสมพนธเกษตร
 
การรับสมัคร  
ให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 สามารถขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาต่างๆด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ

กินผัก ผลไม้

fruit

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่