แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกไฟล์

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 1.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564Super User1930 kB122021-03-23 08:572021-03-23 08:57
Download this file (รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 2.pdf)แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564Super User1904 kB122021-03-23 08:572021-03-23 08:57
Download this file (แผน สป1 2 2563.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักปลัดประจำไตรมาสที่ 1 -2 ปีงบประมาณ 2563Super User42582 kB1412020-06-17 05:412020-06-17 05:41
Download this file (แผน สป2 2563.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักปลัดแก้ไขแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563Super User18858 kB1422020-06-17 05:422020-06-17 05:42
Download this file (แผน สป3 2563.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักปลัดประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563Super User18784 kB1402020-06-17 05:432020-06-17 05:43
Download this file (แผนคลัง 1 2563.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองคลังประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563Super User2360 kB1252020-06-17 05:432020-06-17 05:43
Download this file (แผนคลัง 2 2563.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองคลังประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563Super User3378 kB1242020-06-17 05:442020-06-17 05:44
Download this file (แผนช่าง 1 2563.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองช่างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563Super User7627 kB1152020-06-17 05:452020-06-17 05:45

ประมวลภาพกิจกรรม

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต