Get Adobe Flash player

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ 2565)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (รายงาน 6 เดือน คลัง.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565กองคลัง Super User121 kB1052022-04-09 04:092022-04-09 04:09
Download this file (รายงาน 6 เดือน ช่าง.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565กองช่างSuper User165 kB982022-04-09 04:102022-04-09 04:10
Download this file (รายงาน 6 เดือน ศึกษา.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565กองการศึกษาSuper User209 kB1092022-04-09 04:112022-04-09 04:11
Download this file (รายงาน 6 เดือน สป.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565สำนักปลัดSuper User190 kB982022-04-09 04:112022-04-09 04:11
Download this file (รายงาน 6 เดือน สวัส.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565กองสวัสดิการสังคมSuper User157 kB1032022-04-09 04:122022-04-09 04:12
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน ตค64-มีค65.pdf)เล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User634 kB1042022-04-11 06:012022-04-11 06:01
Download this file (สรุป 6 เดือน ปีงบ 65.pdf)ตารางสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User77 kB972022-04-09 04:082022-04-09 04:08
Download this file (เงินสะสมครึ่งปี 2565.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ2565Super User1091 kB902022-04-28 08:282022-04-28 08:28

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่