Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

ITA

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ita2562.pdf)ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562Super User13439 kB2772019-10-31 08:182019-10-31 08:18
Download this file (ผลการประเมิน ITA 2561.pdf)ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561Super User5859 kB3342019-06-10 10:042019-06-10 10:04
Download this file (ผลการประเมิน ITA 2563.pdf)ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563Super User167 kB1952020-10-02 08:562020-10-02 08:56
Download this file (ผลการประเมิน ITA 2564.pdf)ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User161 kB562021-08-30 02:362021-08-30 02:36

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด