Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

ITA

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (OIT2565.pdf)คำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลบัวทองแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมิน ITA 2022Super User3205 kB582022-04-28 05:442022-04-28 05:44
Download this file (คำสั่งOIT2565.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมิน ITA 2022ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User3205 kB532022-04-10 04:122022-04-10 04:12
Download this file (ผลการประเมิน ITA2565.pdf)รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บัวทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User712 kB72022-09-07 04:132022-09-07 04:13
Download this file (รายงานผลติดตาม ITA2565.pdf)แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User1286 kB772022-04-25 04:292022-04-25 04:29

ประมวลภาพกิจกรรม

โควิด 19 ปีงบประมาณ 2565
มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
หน่วยบริการฉุกเฉิน 1669
ให้บริการนำส่งผู้ป่วยโควิด 19 ไปรักษาตัวที่ รพ.สนาม