Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

banner plan

banner report

OnlineService2

tourism2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (บัญชีรายการที่ดิน 2566.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566Super User181 kB582023-01-06 07:002023-01-06 07:00
Download this file (ภ.ด.ส.1 2566.pdf)รายละเอียดแนบท้ายประกาศ Super User7400 kB652023-01-06 07:152023-01-06 07:15

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566