แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศจัดการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส1 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562Super User74 kB192020-09-02 09:532020-09-02 09:53
Download this file (ประกาศจัดการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส2 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562Super User74 kB152020-09-02 09:532020-09-02 09:53
Download this file (ประกาศจัดการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส3 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562Super User74 kB162020-09-02 09:532020-09-02 09:53
Download this file (ประกาศจัดการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส4 2562.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562Super User73 kB172020-09-02 09:542020-09-02 09:54
Download this file (สขร 2562.rar)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562Super User606 kB292020-07-15 03:472020-07-15 03:47
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ก.พ.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563Super User80 kB352020-06-23 08:212020-06-23 08:21
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ต.ค.62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562Super User78 kB352020-06-23 08:182020-06-23 08:18
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ธ.ค.62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562Super User83 kB382020-06-23 08:202020-06-23 08:20
Download this file (สรุปแบบ ขสร. พ.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563Super User79 kB342020-06-23 08:232020-06-23 08:23
Download this file (สรุปแบบ ขสร. พ.ย.62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562Super User75 kB342020-06-23 08:192020-06-23 08:19
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ม.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563Super User155 kB322020-06-23 08:212020-06-23 08:21
Download this file (สรุปแบบ ขสร. มี.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563Super User67 kB362020-06-23 08:222020-06-23 08:22
Download this file (สรุปแบบ ขสร. เม.ย.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563Super User77 kB412020-06-23 08:222020-06-23 08:22
Download this file (สรุปแบบ ขสร.1 ต.ค. 61- ก.ย.62.xls)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562Super User167 kB342020-07-15 03:272020-07-15 03:27
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563Super User547 kB372020-06-05 05:432020-06-05 05:43

ประมวลภาพกิจกรรม