แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1ประจำปีงบประมาณ 2563Super User133 kB712020-11-24 04:342020-11-24 04:36
Download this file (1.สรุปแบบ ขสร.1 ต.ค. 63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563Super User86 kB82021-03-22 07:542021-03-22 07:54
Download this file (2.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2ประจำปีงบประมาณ 2563Super User148 kB722020-11-24 04:352020-11-24 04:36
Download this file (2.สรุปแบบ ขสร.1 พ.ย.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563Super User93 kB82021-03-22 07:552021-03-22 07:55
Download this file (3.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3ประจำปีงบประมาณ 2563Super User112 kB562020-11-24 04:352020-11-24 04:36
Download this file (4.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4ประจำปีงบประมาณ 2563Super User163 kB782020-11-24 04:352020-11-24 04:36
Download this file (สขร ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Super User411 kB92021-03-22 07:522021-03-22 07:52
Download this file (สขร ไตรมาส 1 2564.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User137 kB82021-03-22 07:582021-03-22 07:58
Download this file (สขร ไตรมาส 2 2564.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 2/2564Super User80 kB02021-04-19 10:132021-04-19 10:13
Download this file (สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 - 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User116 kB12021-04-19 10:132021-04-19 10:13
Download this file (สรุปแบบ ขสร 1 เดือน ธ.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563Super User2818 kB82021-03-22 08:152021-03-22 08:15
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ก.พ.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563Super User80 kB1072020-06-23 08:212020-06-23 08:21
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ต.ค.62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562Super User78 kB982020-06-23 08:182020-06-23 08:18
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ธ.ค.62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562Super User83 kB1092020-06-23 08:202020-06-23 08:20
Download this file (สรุปแบบ ขสร. พ.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563Super User79 kB1172020-06-23 08:232020-06-23 08:23
Download this file (สรุปแบบ ขสร. พ.ย.62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562Super User75 kB1042020-06-23 08:192020-06-23 08:19
Download this file (สรุปแบบ ขสร. ม.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563Super User155 kB1152020-06-23 08:212020-06-23 08:21
Download this file (สรุปแบบ ขสร. มี.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563Super User67 kB1072020-06-23 08:222020-06-23 08:22
Download this file (สรุปแบบ ขสร. เม.ย.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563Super User77 kB1192020-06-23 08:222020-06-23 08:22
Download this file (สรุปแบบ ขสร.1 ก.พ. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564Super User100 kB92021-03-22 07:562021-03-22 07:56
Download this file (สรุปแบบ ขสร.1 ม.ค. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564Super User91 kB102021-03-22 07:552021-03-22 07:55
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563Super User547 kB992020-06-05 05:432020-06-05 05:43

ประมวลภาพกิจกรรม

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต