แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1ประจำปีงบประมาณ 2563Super User133 kB1442020-11-24 04:342020-11-24 04:36
Download this file (1.สรุปแบบ ขสร.1 ต.ค. 63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563Super User86 kB812021-03-22 07:542021-03-22 07:54
Download this file (2.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2ประจำปีงบประมาณ 2563Super User148 kB1412020-11-24 04:352020-11-24 04:36
Download this file (2.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 - 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2564Super User134 kB292021-07-20 08:162021-07-20 08:16
Download this file (3.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3ประจำปีงบประมาณ 2563Super User112 kB1192020-11-24 04:352020-11-24 04:36
Download this file (ขสร.1 เดือนมีนาคม64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564Super User1977 kB562021-04-27 03:312021-04-27 03:31
Download this file (ขสร.เดือนเมษายน64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564Super User1756 kB362021-05-17 08:192021-05-17 08:19
Download this file (สขร ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Super User411 kB602021-03-22 07:522021-03-22 07:52
Download this file (สขร ไตรมาส 1 2564.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User137 kB682021-03-22 07:582021-03-22 07:58
Download this file (สขร ไตรมาส 2 2564.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 2/2564Super User80 kB582021-04-19 10:132021-04-19 10:13
Download this file (สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 - 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User116 kB532021-04-19 10:132021-04-19 10:13
Download this file (สรุปแบบ ขสร 1 เดือน ธ.ค.63.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563Super User2818 kB792021-03-22 08:152021-03-22 08:15
Download this file (สรุปแบบ ขสร.1 ก.พ. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564Super User100 kB612021-03-22 07:562021-03-22 07:56
Download this file (สรุปแบบ ขสร.1 ม.ค. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564Super User91 kB692021-03-22 07:552021-03-22 07:55
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563Super User547 kB1652020-06-05 05:432020-06-05 05:43

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด