กฎหมายท้องถิ่น

กดลิงค์

กฎหมายท้องถิ่น

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2559.pdf)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559Super User151 kB1522021-03-05 09:012021-03-05 09:01
Download this file (การใช้น้ำประปา 2559.PDF)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2559Super User59 kB1342021-03-05 09:012021-03-05 09:01
Download this file (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2559.PDF)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559Super User365 kB1492021-03-05 09:022021-03-05 09:02
Download this file (คู่มือสิทธิประชาชน ตาม พรบ ข้อมูลข่าวสาร.pdf)สิทธิประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร Super User1575 kB602021-12-22 06:532021-12-22 06:53
Download this file (ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการSuper User39 kB1402021-03-05 09:032021-03-05 09:03
Download this file (พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563.PDF)พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 Super User271 kB52022-04-27 09:182022-04-27 09:18
Download this file (พรบ สภาตำบล 2537 ถึงฉบับแก้ไข 2562.pdf)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562Super User365 kB622021-12-22 06:572021-12-22 06:57
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 2559.PDF)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559Super User42 kB592021-12-22 07:002021-12-22 07:01
Download this file (ระเบียบช่วยเหลือประชาชน 2560.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560Super User73 kB592021-12-22 07:032021-12-22 07:03
Download this file (ระเบียบฯ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ.PDF)ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการSuper User60 kB1512021-03-05 09:032021-03-05 09:03
Download this file (ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย.PDF)ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยSuper User37 kB1292021-03-05 09:042021-03-05 09:04
Download this file (ราชกิจจา การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 2560.PDF)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560Super User112 kB1442021-03-05 09:052021-03-05 09:05
Download this file (ราชกิจจา ห้ามใช้ยานพาหนะ.pdf)การห้ามใช้ยานพาหนะ Super User46 kB1652021-03-05 09:052021-03-05 09:05

ประมวลภาพกิจกรรม

โควิด 19 ปีงบประมาณ 2565
มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
หน่วยบริการฉุกเฉิน 1669
ให้บริการนำส่งผู้ป่วยโควิด 19 ไปรักษาตัวที่ รพ.สนาม