Get Adobe Flash player

การประกวดผลงาน ทสม ดีเด่นประจำปี 2566

     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่าย ทสม. โดยกำหนดให้จัดส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ทสม.

และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

*************************************

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล ม12

Click

Subcategories

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่