การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกดูรายละเอียด

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล2565.pdf)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565Super User80 kB272022-04-29 08:102022-04-29 08:10
Download this file (ประกาศประมวลจริยธรรม.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างSuper User116 kB302022-04-29 08:102022-04-29 08:10
Download this file (ปัญหา-อุปสรรค-และข้อเสนอแนะ.pdf)ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ Super User56 kB272022-04-29 08:122022-04-29 08:12
Download this file (หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2558.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 Super User2686 kB1842021-03-26 04:152021-03-26 04:15
Download this file (หลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน2565.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565Super User880 kB402022-04-10 04:422022-04-10 04:42
Download this file (หลักเกณฑ์การสอบสวน ลงโทษทางวินัย.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 Super User12001 kB2352021-03-26 04:192021-03-26 04:19
Download this file (หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 2558.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 Super User1474 kB2682021-03-26 04:212021-03-26 04:21
Download this file (หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561Super User920 kB1862021-03-26 04:182021-03-26 04:18
Download this file (หลักเกณฑ์กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 2563.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการส่วนราชการฯ Super User9880 kB1812021-03-26 04:222021-03-26 04:22
Download this file (หลักเกณฑ์อัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง 2558.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง Super User2539 kB2702021-03-26 04:252021-03-26 04:25
Download this file (หลักเกณฑ์เลื่อนขั้น 64.pdf)หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User527 kB1732021-05-11 02:512021-05-11 02:51
Download this file (แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี64.pdf)แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564Super User91 kB262022-04-29 08:412022-04-29 08:41
Download this file (แผนพัฒนาบุคลากร 64-66.pdf)แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 2566 Super User5115 kB1872021-04-22 00:072021-04-22 00:07

ประมวลภาพกิจกรรม

โควิด 19 ปีงบประมาณ 2565
มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
หน่วยบริการฉุกเฉิน 1669
ให้บริการนำส่งผู้ป่วยโควิด 19 ไปรักษาตัวที่ รพ.สนาม