รายผู้สอบบัญชี งบการเงิน ณ 30 กย 61

คลิก

แบบประเมิน EIT 2562

ขอความร่วมมือผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.บัวทอง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประจำปี 2562 โดยท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด 
EIT2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18042562

คลิก

Subcategories

 • พนักงานส่วนตำบล

  พนักงานส่วนตำบลบัวทอง

 • ร้องเรียนร้องทุกข์

  compain2561

   

   

  ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

  1. Line ID : obt_buathong

  Code บวทอง

  หมายเลขโทรศัพท์  : อบต.บัวทอง 09 4530 0131

                     ปลัด อบต.บัวทอง 08 6388 2371

                    นักจัดการงานทั่วไป 08 4826 1183

   

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง

QR-Code