1

 

3

 

4

 

6

 

2

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (คณะกรรมการอนุรักษ์ลุมปุ๊ก โคกเขา 61.pdf)คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์ฯSuper User141 kB2572018-11-09 10:312018-11-09 10:31
Download this file (คณะติดตาม.pdf)คำสั่ง อบต.บัวทองแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บัวทองSuper User897 kB2412018-11-12 02:342018-11-12 02:34
Download this file (คณะพัฒนา.pdf)คำสั่ง อบต.บัวทองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองSuper User953 kB2542018-11-12 02:332018-11-12 02:33
Download this file (อนุติดตาม.pdf)คำสั่ง อบต.บัวทองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นSuper User2283 kB7932018-11-12 02:352018-11-12 02:35

ประมวลภาพกิจกรรม

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต