ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564

คลิกดาวน์โหลด

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศแผน61-64 ฉ.4.pdf)ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564ฉบับที่ 4Super User149 kB792018-08-14 06:092018-08-14 06:09
Download this file (ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.docx.pdf)ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป2561-2564Super User290 kB632018-08-17 08:212018-08-17 08:26
Download this file (ส่วนที่ 1.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น.pdf)สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น2561-2564Super User219 kB592018-08-17 08:222018-08-17 08:22
Download this file (ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น.docx.pdf)ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น Super User3132 kB662018-08-17 08:242018-08-17 08:24

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง