Get Adobe Flash player

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากสายแยกหน้าบ้านยายบัวลอย ถึงสวนนางสำรวย ยินดีรัมย์)บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ขอบเขตงาน ม.4.PDF)ขอบเขตงาน ม.4.PDFขอบเขตงานSuper User194 kB742017-12-12 06:262017-12-12 06:26
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ม4.pdf)โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากสายแยกหน้าบ้านยายบัวลอย ถึงสวนนางสำรวย) บ้านตะเคียนตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางSuper User66 kB762017-12-12 06:252017-12-12 06:25
Download this file (ปร.4 ปร5 หมู่ที่4.PDF)ปร.4 ปร5 หมู่ที่4.PDFปร.4 , ปร.5Super User924 kB742017-12-12 06:272017-12-12 06:27