ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ในช่องทางต่อไปนี้

 

1.สแกน คิวอาร์โค้ด

E566D2C1-4D05-4F0A-8C4A-8251E5F04B70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้

456

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม

345

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม

123

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้

123

More Articles...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 9 (สายทางจากบ้านนางลำพวน พูนทับถม ถึงบ้านนายบุญช่วย นาคินชาติ) ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านสุพีน เสาร์ทอง ถึงซอยบ้านนางชัย ดอกประโคน) ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะยา หมู่ที่ 3 (สายทางจากบ้านสะยาไปบ้านตะเคียน) ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  4. สุขภาพผู้สูงวัย

ประมวลภาพกิจกรรม