แบบประเมิน EIT 2562

ขอความร่วมมือผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.บัวทอง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ประจำปี 2562 โดยท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด 
EIT2562
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก.pdf)แบบประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกSuper User797 kB552019-05-01 08:302019-05-01 08:30

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง