ช่องทางการติดต่อ

1. โทรศัพท์มือถือ       09-4530-0131

2. ไลน์ ไอดี : buathong_buriram

Code บวทอง

3. โทรศัพท์   

telephone2

4. ที่อยู่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ถ.บุรีรัมย์ - สตึก อ.เมืองบุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์ 31000 

โทรสาร 044-110-700

5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

 

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด