รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

click

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (allpicbysawat2561.jpg)ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2561จัดโดย กองสวัสดิการสังคมSuper User1083 kB512018-10-19 06:402018-10-19 06:40
Download this file (concrete2561.jpg)ประมวลภาพงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปาจัดโดย กองช่างSuper User988 kB482018-10-19 06:412018-10-19 06:41
Download this file (Educat2561.jpg)ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2561จัดโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กSuper User1440 kB572018-10-19 08:102018-10-19 08:10
Download this file (Educat2561.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมSuper User123 kB632018-10-19 06:512018-10-19 06:51
Download this file (palat2561.jpg)ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2561จัดโดย สำนักปลัดSuper User1090 kB532018-10-19 08:112018-10-19 08:11
Download this file (report of mantenance 2561.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน กองช่างSuper User51 kB482018-10-19 06:412018-10-19 06:41
Download this file (report of sawatdikan 2561.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน กองสวัสดิการสังคมSuper User73 kB452018-10-19 06:422018-10-19 06:42

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง