ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาบริบาล 2563

              ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และดำเนินการคัดเลือกเพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ฉบับนี้

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศผลบริบาล.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นSuper User136 kB1392020-08-31 03:212020-08-31 03:21

ประมวลภาพกิจกรรม

จิตอาสาภัยพิบัติ
ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด