เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

click

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1รายการอาหารเดือนพฤษภาคม-2561.pdf)เดือนพฤษภาคม 2561 Super User111 kB762018-04-20 03:162018-04-20 03:16
Download this file (2รายการอาหารเดือนมิถุนายน-2561 (1).pdf)เดือนมิถุนายน 2561 Super User118 kB702018-04-20 03:172018-04-20 03:17
Download this file (3รายการอาหารเดือนกรกฎาคม-2561.pdf)เดือนกรกฎาคม 2561 Super User112 kB692018-04-20 03:182018-04-20 03:18
Download this file (4รายการอาหารเดือนสิงหาคม-2561.pdf)เดือนสิงหาคม 2561 Super User117 kB752018-04-20 03:182018-04-20 03:18
Download this file (5รายการอาหารเดือนกันยายน-2561.pdf)เดือนกันยายน 2561 Super User113 kB712018-04-20 03:192018-04-20 03:19
Download this file (6รายการอาหารเดือนตุลาคม-2561.pdf)เดือนตุลาคม 2561 Super User114 kB812018-04-20 03:192018-04-20 03:19
Download this file (ขอบข่ายงานอาหารกลางวัน125วัน-ภาคเรียนที่-1-ปี61.pdf)ร่างขอบเขตงาน Super User107 kB782018-04-20 03:192018-04-20 03:19
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อาหารกลางวันเด็ก เทอม 2.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ Super User67 kB752018-04-20 03:202018-04-20 03:20
Download this file (อาหารกลางวัน ศพด 2561.pdf)ประกาศเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างSuper User212 kB732018-04-20 03:162018-04-20 03:16

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง