รายงานการประชุมสภา พ.ศ.2562

click

More Articles...

 1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ (สายทางจากบ้านพันเอกพิเศษธีระพล กองธรรม ถึงบ้านนางยุพิน ชุมรัมย์)
 2. โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ (สายทางจากบ้านพันเอกพิเศษธีระพล กองธรรม ถึงบ้านนางยุพิน ชุมรัมย์)
 3. ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ (สายทางจากบ้านพันเอกพิเศษธีระพล กองธรรม ถึงบ้านนางยุพิน ชุมรัมย์)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะยา (สายทางจากโค้งบ้านนายเกตุถึงบ้านนายน้อย

Subcategories

 • พนักงานส่วนตำบล

  พนักงานส่วนตำบลบัวทอง

 • ร้องเรียนร้องทุกข์

  compain2561

   

   

  ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

  1. Line ID : obt_buathong

  Code บวทอง

  หมายเลขโทรศัพท์  : อบต.บัวทอง 09 4530 0131

                     ปลัด อบต.บัวทอง 08 6388 2371

                    นักจัดการงานทั่วไป 08 4826 1183

   

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง