news2

  

 

งบแสดงฐานะการเงิน

ดาวน์โหลดที่นี่

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (img20210405_14180003.pdf)รายงานรายรับจริง เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564Super User257 kB92021-04-05 08:112021-04-05 08:11
Download this file (งบ1 2563.pdf)รายงานสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563ประจำปีงบประมาณ 2563Super User1739 kB1162020-06-17 06:202021-03-19 03:46
Download this file (งบ2 2563.pdf)รายงานสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563ประจำปีงบประมาณ 2563Super User1721 kB1162020-06-17 06:212021-03-19 03:44
Download this file (งบแสดงฐานะการเงิน 30 กย 63.pdf)รายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Super User4962 kB122021-03-23 08:592021-03-23 08:59
Download this file (รายงานตรวจสอบบัญชี 30 ก.ย.63.pdf)รายงานการตรวจสอบบัญชี ณ 30 กันยายน 2563ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Super User7066 kB132021-03-19 03:432021-03-19 03:43
Download this file (รายจ่ายจริง2564.pdf)รายงานรายจ่ายจริง เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564Super User192 kB82021-04-05 08:102021-04-05 08:10
Download this file (สถานะการเงิน 2562 (2).pdf)รายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562Super User13420 kB1442020-06-17 06:182020-06-17 06:18

ประมวลภาพกิจกรรม

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต