คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (คำสั่งตั้งกรรมการ 58.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง Super User148 kB2252015-08-21 05:532015-08-21 05:53
Download this file (รายชื่อกรรมการแนบคำสั่ง 58.pdf)แนบท้ายคำสั่ง Super User104 kB2132015-08-21 05:542015-08-21 05:54

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง