Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Click here

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง.pdf)1. ประกาศฯ Super User307 kB652017-11-07 01:572017-11-07 01:57
Download this file (2.เอกสารแนบประกาศขอบเขตและรายละเอียดของงานอาหารกลางวัน.pdf)2.ขอบเขตและรายละเอียดงาน Super User111 kB16772017-11-07 01:582017-11-07 01:58
Download this file (3.เอกสารแนบประกาศรายการอาหารเดือนพฤศจิกายน  2560.pdf)3.รายละเอียด อาหารเดือนพฤศจิกายน 2560 Super User171 kB3062017-11-07 01:582017-11-07 01:58
Download this file (4.เอกสารแนบประกาศรายการอาหารเดือนธันวาคม2560.pdf)4. รายละเอียดอาหาร เดือนธันวาคม 2560 Super User137 kB682017-11-07 01:592017-11-07 01:59
Download this file (5.เอกสารแนบท้ายประกาศรายการอาหารเดือนมกราคม  2561.pdf)5. รายละเอียดอาหาร เดือนมกราคม 2561 Super User147 kB852017-11-07 01:592017-11-07 01:59
Download this file (6.เอกสารแนบท้ายประกาศรายการอาหารเดือนกุมภาพันธ์  2561.pdf)6. รายละเอียดอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 Super User182 kB592017-11-07 02:002017-11-07 02:00
Download this file (7.เอกสารแนบท้ายประกาศรายการอาหารเดือนมีนาคม  2560.pdf)7. รายละเอียดอาหาร เดือนมีนาคม 2561 Super User136 kB662017-11-07 02:002017-11-07 02:00