Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูรายละเอียด

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ประกาศขายพัสดุ 18 ม.ค.65.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการSuper User1296 kB2162022-01-19 06:352022-01-19 06:35

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าชุมชน
ศึกษาเส้นทางการเรียนรู้พืชสมุนไพร โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ติดต่อสอบถาม 044110700 หรือ 094 5300 131
โครงการ อบต.บัวทอง พบประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2566
อบต.บัวทอง พบประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566