Get Adobe Flash player

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์รวมกฎหมายท้องถิ่น1

 

ลิงค์รวมกฎหมายท้องถิ่น2

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562.PDF)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล Super User185 kB1012022-02-25 04:502022-02-25 04:50
Download this file (ระเบียบ รับเงิน จ่ายเงิน 2561.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินฯ ฉ.4Super User147 kB952022-02-25 06:322022-02-25 06:32
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 2559.PDF)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559Super User42 kB952022-02-25 06:342022-02-25 06:34
Download this file (ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2557.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557Super User164 kB1052022-02-25 06:302022-02-25 06:30

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่