Tourism

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางสะอาดไปบ้านนางเกตุสราถึงถนนคอนกรีต)บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ม 6.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสรวงSuper User60 kB562019-03-13 05:002019-03-13 05:00
Download this file (ปร.4 ปร.5  วางท่อ ม.6.PDF)ปร. 4 ปร 5โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสรวงSuper User1046 kB532019-03-13 05:002019-03-13 05:00

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง