Tourism

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโกน้อย หมู่ที่ 10 (สายทางจากบ้านนางสุบัน เจียรัมย์ถึงบ้านนายชุมพล ลายพยัค) ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คสล ม 10 130362pdf.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโกน้อยSuper User59 kB622019-03-13 04:552019-03-13 04:55
Download this file (ปร4-5 คสล. ม.10 (สายทางบ้านนางสุบัน).PDF)ปร. 4 ปร 5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโกน้อยSuper User1018 kB672019-03-13 04:552019-03-13 04:55

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง