ประกาศรับฟังความคิดเห็น 2562

ลิงค์แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน   

 

 

คลิกลิงค์ด้านบนเพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็น

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง