ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนางถึงป้ายบ้านนายประสงค์) บ้านศรีอุดม หมูที่ ๑๓ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนางถึงป้ายบ้านนายประสงค์) บ้านศรีอุดม หมูที่ ๑๓ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์Super User59 kB492019-04-09 10:062019-04-09 10:06
Download this file (ปร.4  ปร.5 ศรีอุดม.PDF)ปร. 4 ปร 5 Super User1093 kB512019-04-09 10:062019-04-09 10:06

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ธรรมะในใจเพื่อวัยผู้สูงอายุ
โดย กองสวัสดิการสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง