Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.บัวทอง

คลิก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloadsCreatedLast modified
Download this file (1.ประกาศราคากลางรวมก่อสร้างต่อเติมอาคาร.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานSuper User4106 kB762022-09-07 04:382022-09-07 04:38
Download this file (ราคากลางต่อเติมอาคารสำนักงาน.rar)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานSuper User4082 kB622022-09-06 09:262022-09-07 02:48

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่